TA INTERNATIONAL SERVICE KFT

 

1037 Budapest

 Kunigunda útja 60.

 Tel.:(70)123-0000

 

Béres Csaba: +36 70 202 7435

Vágó Lajos:   +36 30 411 0149

 

e-mail: info@taservice.hu

 

Cg: 01-09-972863

 Adószám: 23591132-2-42

 Bankszámlaszám:

CIB 10700048-66937348-51100005

 

 

Most nézték meg

 

Steril légtechnikai rendszerek beszabályozása

Steril légtechnikai rendszerek beszabályozása

Az alábbi írás összegzi a steril rendszerek beszabályozása során ránk váró feladatokat.

1.     A beszabályozási feladat áttekintése

A beszabályozás célja itt is a tervezett térfogatáramok biztosítása. Ugyanakkor a helyiségek közötti nyomáskülönbségeket is biztosítanunk kell. A helyiségek közötti megfelelő mértékű és irányú nyomáskülönbség biztosítja, hogy a tisztatér felé ne áramoljon nem steril levegő.

A nyomáskülönbség és a tervezett térfogatáramok néha nem biztosíthatóak egyszerre. Vagyis az épületszerkezet, nyílászárók légáteresztése olyan, hogy a tervezett térfogatáramok mellett nem fognak kialakulni a helyes nyomáskülönbségek.  Ilyenkor mindig fontos, hogy a befújt, friss levegő mennyisége egyezzen meg a tervezett térfogatárammal, ez biztosítja a helyiség megfelelő légcsereszámát.  Ugyanakkor a helyiségből a légrácsokon keresztül elszívott levegő mértéke eltérhet a tervezettől a nyomáskülönbségek biztosítása érdekében.  Ezen elv alapján működnek azok a rendszerek, ahol helyiség nyomástávadóról szabályozott csappantyúk vannak beépítve az elszívó rácsok légcsatornáiba.

2.     Frekvencia váltó, fordulatszámszabályozás, automatika és a beszabályozás kapcsolata

A légkezelőnél biztosítani kell az állandó térfogatáramot, ehhez fordulatszám szabályozható ventilátorra, frekvencia váltóra van szükség.

A beszabályozás során tehát megfelelő adatokat kell szolgáltatni az automatika felé a ventilátor szabályzás céljából.

Friss levegő oldali ventilátor szabályzása:

Nyomástávadó a befújt levegő légcsatornában: A nyomástávadó a befújt levegő csatornában méri a túlnyomást és azt igyekszik állandó értéken tartani. Ez a megoldás általános és szokásos módja a ventilátor szabályzásnak komfort rendszereknél, de steril rendszerek esetében hibás megoldás. A steril szűrők elkoszolódása esetén ugyanis ilyenkor a fordulatszámot nem növelni igyekszik a szabályzás, hanem csökkenteni. Vagyis ellentétes hatást gyakorol a térfogatáram változásra, mint a kívánt. Ha beszabályozás során ilyennel találkozunk, akkor javasoljuk annak cseréjét.

Nyomástávadó egy állandó ellenállású elemen, pl hűtőkalorifer. Ez a szabályzási mód állandó térfogatáramot eredményez, jól kompenzálja a szűrőelkoszolódásból adódó ellenállás változást. A kalorifer időnként elkoszolódhat, ami miatt változni fog az alapjelhez tartozó térfogatáram. Emiatt időnként szükséges ellenőrizni az alapjel megfelelő beállítását, a kalorifer rendszeres tisztítására figyelni kell. A beszabályozás után mérjük a kalorifer ellenállását. A mért adatot szerepeltetjük a beszabályozási jegyzőkönyvben, amit továbbítani kell az automatika felé beállításra. Állandó értéken kell tartani.

Nyomástávadó a düzninyomás mérő helyen: pontosabb a szabályzás, a térfogatáram állandó értéken tartását jól lehet így biztosítani, de nincs minden ventilátoron kialakítva ilyen mérési lehetőség.A beszabályozás után a düzninyomást lemérjük, szerepeltetjük a jegyzőkönyvben, amit továbbítani kell az automatika felé beállítás végett. Állandó értéken kell tartani.

Térfogatáram mérővel szabályozott ventilátor: Állandó a térfogatáram. A légkezelőben lévő szűrő és a steril szűrő miatti ellenállás változás kompenzálható.  A térfogatáram távadót a helyszínen kell kalibrálni, hogy a beépítési sajátosságok miatti mérési hibák kompenzálva legyenek. A beszabályozás után az általunk mért térfogatáramot összehasonlítjuk a távadó által mért értékkel. A távadó jelét olyan korrekcióval kell ellátni, amivel mért értéke megegyezik az általunk mért térfogatármmal.

Elszívott levegő oldali ventilátor fordulatszám szabályzása:

Ha az elszívott levegő mennyisége a végpontokon nyomástávadóról szabályzott, akkor állandó depressziót célszerű tartani az elszívott levegő gerincvezetékében.  A beszabályozás után mérjük a gerincvezetékben a depressziót, szerepeltetjük a jegyzőkönyvben. A mért értéket továbbítani kell az automatika felé beállítás végett. Állandó értéken kell tartani.

Ha nincs elszívott levegő oldalon szabályzott csappanytú a végpontok esetében, akkor történhet állandó térfogatáram szabályzás is, melynek módjai a friss levegőnél tárgyaltak lehetnek.

3.     Friss levegő beszabályozása a végpontokon:

3.1 Ha a végpontok térfogatáram korlátozókkal ellátottak:

Beállítjuk a térfogatáram korlátozók alapjeleit.

Ellenőrizzük a végpontok térfogatáramait

Ha szükséges korrigáljuk a korlátozók alapjeleit

Nagyobb, kiterjedt hálózatnál előfordulhat, hogy a rendszer elején lévő korlátozókon nagy a nyomáskülönbség, emiatt zajos lehet. Ilyen esetben ha van rá lehetőség, akkor a statikus fojtó elemekkel (zsalu, pillangó szelep) tehermentesítjük a korlátozót. Ha nincs ilyen elem javasolni fogjuk a beépítését.

Beállítjuk a ventilátor fordulatszámát a lehető legalacsonyabb értékre.

Mérjük a ventilátor szabályzáshoz szükséges alapjelet.

3.2 A végpontokon nincsenek térfogatáram korlátozók:

A steril szűrők elkoszolódása esetén a végpontok térfogatáramai változni fognak. Emiatt a helyiségek közötti nyomáskülönbségek nem maradnak állandó értéken. A beszabályozás elvégezhető ebben az esetben is, de a megfelelő működés nem biztosítható. A túlnyomásból akár depresszió is kialakulhat a csatlakozó terekhez képest. Ezért ilyenkor javasoljuk a térfogatáram korlátozók beépítését. Ha a steril szűrők egyformák, akkor a befújt levegő térfogatáramát javasoljuk módosítani a végpontokon úgy, hogy azok egyformák legyenek.

Térfogatáram korlátozó nélkül is megfelelő lehet a működés, ha:

-a légkezelő csak egy helyiséget lát el

-a steril szűrők egyformák és a rájuk tervezett térfogatáram is egyforma

Beszabályozás lépései:

Beállítjuk a végpontok térfogatáramait a tervezett értékekre

Beállítjuk a ventilátor fordulatszámát a lehető legalacsonyabb értékre

Mérjük a ventilátor szabályzáshoz szükséges értékeket

4.     Elszívott levegő beszabályozása a végpontokon:

Az elszívott légmennyiséget úgy állítjuk be, hogy a helyiségekben a kívánt túlnyomás értékek kialakuljanak. Ezek az értékek várhatóan el fognak térni a tervezett értékektől.

Mérjük az elszívott légmennyiségeket, hogy azok ellenőrizhetőek legyenek az üzemeltetés közben

Beállítjuk a ventilátor fordulatszámát a lehető legalacsonyabb értékre

Mérjük a ventilátor szabályzáshoz szükséges alapjeleket.

5.     A beszabályozás különleges feltételei

Steril szűrők beszerelve

Kész, tömített épületszerkezet

Nyílászárók beépítve, tömítve,

Lámpák, kábelátvezetések tömítve

Hozzáférhetőség biztosítása a mérési és állítási pontokhoz. Ez a steril álmennyezet miatt általában nehezen biztosítható.  Szükséges lehet ideiglenes vizsgáló ajtó, amit a beszabályozás után vissza lehet zárni.

A beszabályozás során a rácsokat várhatóan többször le-fel kell szerelni, ezért a steril festés ilyenkor még ne készüljön el, vagy az olyan formában legyen elkészítve, hogy a rácsok szerelése, szűrőcsere ne károsítsa azt.

A beszabályozás teljes ideje alatt minden nyílászárónak zárva kell lennie a légtechnikával ellátott teljes területen. Egyéb munkavégzés ilyenkor tehát nem lehetséges.

A beszabályozás elvégzése után kezdődhet a terület sterilizálása. Ennek során a beszabályozáshoz használt steril szűrőket újakra kell cserélni.

6.     Beszabályozás fantom szűrővel 

A fantom szűrő a steril szűrővel megegyező ellenállású légtechnikai elem, amit a steril szűrő helyére építünk be. A célja, hogy a beszabályozáshoz biztosítsa a steril szűrők ellenállását. Ezzel egy garnitúra steril szűrőt meg tudunk takarítani. A fantom szűrőket magunk készítjük el, melynek ellenállását be tudjuk állítani a tiszta szűrő ellenállására, de ha arra van igény, akkor akár a közepesen szennyezett ellenállást is tudjuk vele modellezni.

Feldolgozás...

Error_occurred