Paksi Atomerőmű

A Paksi Atomerőmű forró vizes primer elosztóhálózatának hidraulikai beszabályozása
2005 őszén készült el.


 A forró vizes rendszerben fellépő ellátási problémák megoldása érdekében döntés született az állandó térfogatáramú hidraulikai hálózat felmérésére és az egyes fogyasztók működéséhez szükséges közvetítőközeg-térfogatáramok beállítására. A hidraulikai beszabályozás céljai a következők voltak:
. a tervezett forróvíz-térfogatáram beállítása minden egyes fogyasztónál,
. a fűtési rendszer átlátható és biztonságos üzemeltetése hidraulikai szempontból,
. a fogyasztók számának vagy fűtési teljesítményének változása esetén mérhető és könnyen átszabályozható hidraulikai rendszer,
. adatok szolgáltatása a forróvízrendszer hidraulikai viszonyairól és a fogyasztók teljesítményéről,
. diagnosztika: nyomáskülönbség-, térfogatáram- és hőmérsékletmérési lehetőség minden fogyasztónál, illetve hibafeltárás.
A Paksi Atomerőmű forró vizes fűtési rendszere az erőmű beruházásának kezdete óta üzemel. Kezdetben az indító kazánház látta el az udvartéri és az üzemi főépületi fogyasztókat, főként szellőző rendszereket. Az erőműi blokkok üzembe helyezése után a hőfejlesztés feladatát a blokkok vették át, és az indító kazánház lebontásra került.
. 1. és 2. turbinához rendelt hőközpont,
. 3. és 4. turbinához rendelt hőközpont (tartalék).
A forró vizes primer elosztóhálózat teljesítménye 42 MW, hőfoklépcsője 130/70 °C, a keringtetett víz tömegárama 602 000 kg/h (2 db párhuzamosan kapcsolt szivattyúval).

A rendszer fogyasztói
Üzemi főépület I. kiépítés fogyasztói
. szellőző rendszerek (24 db), klímarendszerek (9 db),
. villamos galériák konvektív fűtési rendszere,
. reaktorház konvektív fűtési rendszere,
. beszállító folyosó légfüggönye,
. üzemzavar-lokalizációs torony konvektív fűtőrendszere.
Az üzemi főépület II. kiépítés fogyasztói összecsengenek számukban és funkciójukban az I. kiépítéséivel.

Udvartér fogyasztói
Keleti és nyugati ágból áll, ahol különböző nagyságú épületek, különböző szabályozásokkal, különböző fűtési rendszerekkel (meleg vizes, forró vizes, fan-coil, radiátor, padlófűtés, szellőzések hőellátása stb.) - 48 épület. Kizárólag az udvartéri ágon van nyári igénybevétel a HMV-előállítás miatt.

A tervezett térfogatáram-értékeket az ETV-Erőterv Rt., (Héjj Attila vezető tervező) és a Paksi Atomerőmű Rt. határozta meg. A légkezelők esetében a szállított légmennyiség és a tervezett levegő-hőfoklépcső alapján, az épületeknél a folyamatosan épülő és változó építmények eredeti dokumentációi alapján lettek meghatározva a tömegáramok, figyelembe véve az üzemi tapasztalatokat.
A rendszerbe beépített beszabályozó szelepek
A fogyasztók visszatérő vezetékeibe TA STAF-SG karimás beszabályozó szelepek lettek beépítve nyomáskülönbség-, térfogatáram-, hőmérsékletméréshez, az előremenő vezetékekbe pedig TA mérőcsonkok kerültek nyomáskülönbség- és hőmérsékletméréshez. A rendszer beszabályozása során a fogyasztók térfogatárama és a nyomásesés alapján meghatározásra kerültek az egyes berendezések hidraulikai jelleggörbéi is.

A rendszer beszabályozása
A hidraulikai beszabályozást az erőmű normál üzemelése közben kellett elvégezni. Minden blokkban háromféle üzemi állapotban történt a beszabályozás:
1. üzemi állapot: állandóan üzemelő légkezelők + tartalék berendezéssel rendelkező légkezelők közül az ún. "üzemi" berendezések.
2. üzemi állapot: állandóan üzemelő légkezelők + tartalék berendezéssel rendelkező légkezelők közül az ún. "tartalék" gépek.
3. időszakos üzemi állapot: állandóan üzemelő légkezelő gépek + tartalék berendezéssel rendelkező légkezelők közül az egyik + az időszakosan üzemelő légkezelő gépek + az üzemen kívüli LK gépek. A rendszer TA Balance módszerrel lett beszabályozva, amiről jegyzőkönyv készült.

A beszabályozás eredményeinek átvezetése a Winwatt programba
A hidraulikai beszabályozás végeztével a jegyzőkönyvben rögzített adatok felvitelre kerültek a WinWatt programra, amely számítógépes programcsomag egy moduláris felépítésű fűtéstechnikai tervezőprogram, melynek számításait külön projektekbe foglalva lehet tárolni. Lehetőség nyílik a számítási eredmények más programokra való átvitelére is. A WinWatt fűtéstechnikai számítógépes programcsomag használatával a Paksi Atomerőmű Rt. tervezői és üzemeltetői a forró vizes fűtési elosztóhálózat valóságos hidraulikai viszonyairól kapnak naprakész információkat. Az egyes fogyasztók helyes működéséhez szükséges tervezett víz-tömegáramok a számítógépes programra vagy közvetlenül, vagy a teljesítmény és hőfoklépcső megadásával vihetők fel. A fogyasztási adatok és a rendszer geometriai felépítése alapján a program az áramlási ellenállások és a beszabályozáshoz szükséges fojtási nyomások számítására alkalmas. A számítás után bármely, tetszőlegesen kiválasztott két hálózati pont közötti nyomáskülönbség-érték leolvasható, ami a rendszer helyes működésének ellenőrzését segíti. A program jól használható egy működő hálózat átalakításakor arra, hogy előzetesen tesztelni lehessen a beavatkozás hatását a meglévő rendszerre.

A beszabályozás folytatása
Az első beszabályozást ún. hideg körülmények között lehetett elvégezni. Ennek alkalmával a tervben szereplő térfogatáramok kerültek beállításra. Mivel hideg állapotban az üzemi hőmérsékletek nem mérhetők, tehát a valós teljesítményigények sem ellenőrizhetők, ezért az első beszabályozást követő fűtési idény tapasztalatai és a beszabályozó szelepeken az üzemeltető által mért visszatérő hőmérsékletek mérési eredményei alapján az egyes beállított értékek - egy előzetes konzultáció és tervmódosítás alapján - átállításra kerülnek. A tervmódosítást az üzemeltető kezdeményezi, melynek alapja a 2005-2006. évi üzemelés során készített hőmérséklet- és térfogatáram-mérési jegyzőkönyvek.

Megtakarítások

0.0025 tonna / év
0.5 kWh / év
50 kWh / év
0.05 kWh / év

Projekt

Paks
-

 
Feldolgozás...

Error_occurred